THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm cụ Vương Thị Năm. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 07/05/2024 | 1:47 PM  | View count: 40

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm cụ Vương Thị Năm. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm cụ Vương Thị Năm.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Cụ Vương Thị Năm vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1944 cho đến nay.

 Khi biết được thông báo này, đề nghị cụ Vương Thị Năm liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 25 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về cụ Vương Thị Năm thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm theo địa chỉ như trên - Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội - ông Bùi Đức Sơn là người yêu cầu.

 Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của cụ Vương Thị Năm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh