KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

Tòa án nhân dân thành Phố Hà Nội:Danh sách hồ sơ hành chính sơ thẩm thụ lý đến hết ngày 17/06/2020

Ngày đăng 22/06/2020 | 02:20 PM  | View count: 30
Tòa án nhân dân thành Phố Hà Nội:Danh sách hồ sơ hành chính sơ thẩm thụ lý đến hết ngày 17/06/2020

(Tòa Hành chính)Danh sách hồ sơ hành chính sơ thẩm thụ lý đến hết ngày 13/05/2020

Ngày đăng 14/05/2020 | 02:09 PM  | View count: 105
(Tòa Hành chính)Danh sách hồ sơ hành chính sơ thẩm thụ lý đến hết ngày 13/05/2020

(Tòa Lao Động) Danh sách hồ sơ hôn nhân gia đình phúc thẩm thụ lý trong tháng 10/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 08:17 PM  | View count: 68
STT Thẩm phán Nguyên đơn / Người yêu cầu Bị đơn / Người yêu cầu Tòa ST Ngày...

(Tòa Lao Động) Hồ sơ hôn nhân gia đình sơ thẩm thụ lý trong tháng 10/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 08:13 PM  | View count: 60
STT Tên Thẩm phán Nguyên Đơn Bị Đơn Ngày thụ lý Quan hệ pháp luật 1 Phong Nguyễn Vũ ...

(Tòa Hành Chính) Danh sách hồ sơ hành chính sơ thẩm thụ lý trong tháng 10/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 04:54 PM  | View count: 115
266 8.10.2019 Ông Công Phương Khang, sinh năm 1955; ĐC: tổ 22, cụm 4, phường Phú Thượng, quận...

(Tòa Lao Động) Danh sách án HNGĐ Phúc thẩm đã thụ lý đến hết tháng 9/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 01:02 PM  | View count: 57
STT TP nguyên đơn bị đơn Tòa sơ thẩm số thụ lý ngày thụ lý quan hệ PL 0 Vân Anh HC Nguyễn Ngọc...

(Tòa Lao Động) danh sách thụ lý HNGĐ đến ngày 04/10/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 12:55 PM  | View count: 50
STT Thẩm phán Nguyên đơn / Người yêu cầu Bị đơn / Người yêu cầu Số thụ lý ...

(Tòa Hành Chính) Danh sách thụ lý các vụ án đến hết ngày 09/9/2019

Ngày đăng 12/09/2019 | 11:45 AM  | View count: 165
220 4.9.2019 Ông Hoàng Minh Phương, sinh năm 1974; ĐC: Tập thể Trường May Lệ Chi, xã Lệ Chi,...

(TÒA HÀNH CHÍNH) Danh sách án hành chính thụ lý tháng 7 và tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:10 AM  | View count: 126
122 2.7.2019 Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1946; ĐC: số 5 ngõ 91 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trai, thành phố...

(Tòa Lao Động) Kết quả gải quyết đơn tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 30/08/2019 | 09:36 AM  | View count: 48
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Ngày xử lý đơn Nội dung yêu cầu Nội dung xử lý đơn ...

(Tòa Lao Động) Danh sách thụ lý các vụ, việc Hôn nhân gia đình thụ lý trong tháng 7/2019

Ngày đăng 04/08/2019 | 01:05 PM  | View count: 117
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Số thụ lý Ngày Thụ lý Nội dung...

(Tòa Lao Động) Kết quả giải quyết đơn hôn nhân gia đình tháng 7

Ngày đăng 04/08/2019 | 01:04 PM  | View count: 51
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Ngày xử lý đơn Nội dung yêu cầu Nội dung xử lý đơn ...

(Tòa Hành Chính) Danh sách thụ lý các vụ án hành chính đến ngày 18/7/2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 03:18 PM  | View count: 339
01 04.01.2019 Nguyễn Đức Phu Địa chỉ: Số 101, tổ 9, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố...

(Tòa Lao động) kết quả xử lý đơn tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:09 PM  | View count: 138
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Ngày xử lý đơn Nội dung yêu cầu Nội dung xử ...

(Tòa Lao động) Danh sách thụ lý tháng 5 năm 2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:00 PM  | View count: 83
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Số thụ lý Ngày Thụ lý Nội dung yêu cầu ...

(Tòa Lao động) Danh sách thụ lý tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 01/07/2019 | 02:05 PM  | View count: 100
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Số thụ lý Ngày Thụ lý Nội dung yêu cầu ...

(Tòa Lao động) Danh sách xử lý đơn tháng 5

Ngày đăng 01/06/2019 | 02:04 PM  | View count: 73
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Ngày xử lý đơn Nội dung yêu cầu Nội dung xử ...

(TÒA LAO ĐỘNG) Hồ sơ Lao động đã thụ lý đến ngày 17/4/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:41 PM  | View count: 128
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

(TÒA LAO ĐỘNG) Hồ sơ hôn nhân phúc thẩm đã thụ lý đến ngày 25/4/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:40 PM  | View count: 76
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

(TÒA LAO ĐỘNG) hồ sơ hôn nhân gia đình sơ thẩm đã thụ lý đến ngày 25/4/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:39 PM  | View count: 228
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh