KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

(Tòa Lao Động) Danh sách án HNGĐ Phúc thẩm đã thụ lý đến hết tháng 9/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 01:02 PM  | View count: 6
STT TP nguyên đơn bị đơn Tòa sơ thẩm số thụ lý ngày thụ lý quan hệ PL 0 Vân Anh HC Nguyễn Ngọc...

(Tòa Lao Động) danh sách thụ lý HNGĐ đến ngày 04/10/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 12:55 PM  | View count: 4
STT Thẩm phán Nguyên đơn / Người yêu cầu Bị đơn / Người yêu cầu Số thụ lý ...

(Tòa Hành Chính) Danh sách thụ lý các vụ án đến hết ngày 09/9/2019

Ngày đăng 12/09/2019 | 11:45 AM  | View count: 38
220 4.9.2019 Ông Hoàng Minh Phương, sinh năm 1974; ĐC: Tập thể Trường May Lệ Chi, xã Lệ Chi,...

(TÒA HÀNH CHÍNH) Danh sách án hành chính thụ lý tháng 7 và tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 03/09/2019 | 10:10 AM  | View count: 26
122 2.7.2019 Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1946; ĐC: số 5 ngõ 91 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trai, thành phố...

(Tòa Lao Động) Kết quả gải quyết đơn tháng 8 năm 2019

Ngày đăng 30/08/2019 | 09:36 AM  | View count: 9
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Ngày xử lý đơn Nội dung yêu cầu Nội dung xử lý đơn ...

(Tòa Lao Động) Danh sách thụ lý các vụ, việc Hôn nhân gia đình thụ lý trong tháng 7/2019

Ngày đăng 04/08/2019 | 01:05 PM  | View count: 22
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Số thụ lý Ngày Thụ lý Nội dung...

(Tòa Lao Động) Kết quả giải quyết đơn hôn nhân gia đình tháng 7

Ngày đăng 04/08/2019 | 01:04 PM  | View count: 14
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Ngày xử lý đơn Nội dung yêu cầu Nội dung xử lý đơn ...

(Tòa Hành Chính) Danh sách thụ lý các vụ án hành chính đến ngày 18/7/2019

Ngày đăng 18/07/2019 | 03:18 PM  | View count: 81
01 04.01.2019 Nguyễn Đức Phu Địa chỉ: Số 101, tổ 9, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố...

(Tòa Lao động) kết quả xử lý đơn tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:09 PM  | View count: 50
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Ngày xử lý đơn Nội dung yêu cầu Nội dung xử ...

(Tòa Lao động) Danh sách thụ lý tháng 5 năm 2019

Ngày đăng 03/07/2019 | 02:00 PM  | View count: 35
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Số thụ lý Ngày Thụ lý Nội dung yêu cầu ...

(Tòa Lao động) Danh sách thụ lý tháng 6 năm 2019

Ngày đăng 01/07/2019 | 02:05 PM  | View count: 43
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Số thụ lý Ngày Thụ lý Nội dung yêu cầu ...

(Tòa Lao động) Danh sách xử lý đơn tháng 5

Ngày đăng 01/06/2019 | 02:04 PM  | View count: 29
STT Thẩm phán Nguyên đơn Bị đơn Ngày xử lý đơn Nội dung yêu cầu Nội dung xử ...

(TÒA LAO ĐỘNG) Hồ sơ Lao động đã thụ lý đến ngày 17/4/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:41 PM  | View count: 55
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

(TÒA LAO ĐỘNG) Hồ sơ hôn nhân phúc thẩm đã thụ lý đến ngày 25/4/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:40 PM  | View count: 40
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

(TÒA LAO ĐỘNG) hồ sơ hôn nhân gia đình sơ thẩm đã thụ lý đến ngày 25/4/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:39 PM  | View count: 41
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

(TÒA LAO ĐỘNG) Kết quả giải quyết đơn khởi kiện đến ngày 19/4/2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:38 PM  | View count: 45
STT Thẩm phán xử lý đơn Người khởi kiện Người bị kiện Quan hệ pháp luật ...

Tòa Hành chính danh sách các vụ á thụ lý từ 01/1/2019 đến ngày 18/4/2019

Ngày đăng 19/04/2019 | 08:10 AM  | View count: 148
01 04.01.2019 Nguyễn Đức Phu Địa chỉ: Số 101, tổ 9, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố...

(TÒA LAO ĐỘNG) Hồ sơ Hôn nhân gia đình phúc thẩm đã thụ lý đến ngày 26/3/2019

Ngày đăng 27/03/2019 | 03:50 PM  | View count: 87
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

(TÒA LAO ĐỘNG) Hồ sơ Lao động phúc thẩm đã thụ lý đến ngày 26/3/2019

Ngày đăng 27/03/2019 | 02:31 PM  | View count: 50
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

(TÒA LAO ĐỘNG) Hồ sơ Hôn nhân gia đình sơ thẩm đã thụ lý đến ngày 26/3/2019

Ngày đăng 27/03/2019 | 02:30 PM  | View count: 72
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh