THông báo

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất thông báo tìm kiếm ông Lê Văn Toàn, sinh năm 1980; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 09/04/2024 | 4:08 AM  | View count: 18

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất thông báo tìm kiếm ông Lê Văn Toàn, sinh năm 1980; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm ông Lê Văn Toàn, sinh năm 1980; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Lần cuối cùng ông Lê Văn Toàn có mặt tại nơi cư trú là vào tháng 5 năm 2010.

 Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lê Văn Toàn liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Số 208 đường Chi Quan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; điện thoại liên hệ 0916.929.568 để giải quyết yêu cầu tuyên bố một ngươi mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Lê Văn Toàn thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội biết theo địa chỉ và số điện thoại như trên; Ủy ban nhân dân xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội; người yêu cầu là ông Lê Văn Dũng, sinh năm 1982; Nơi cư trú: Thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Lê Văn Toàn thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh