THông báo

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm ông Phùng Ngọc Tú, sinh năm 1975 Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 05/04/2024 | 9:04 AM  | View count: 27

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm ông Phùng Ngọc Tú, sinh năm 1975 Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

  1. Thông báo tìm kiếm ông Phùng Ngọc Tú, sinh năm 1975

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Cộng Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Ông Phùng Ngọc Tú vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

  1. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Phùng Ngọc Tú liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Vì  theo địa chỉ: thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Phùng Ngọc Tú thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Vì theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, người yêu cầu.
Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Phùng Ngọc Tú thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh