THông báo

Tòa án nhân dân quận Đống Đa thông báo tìm kiếm ông Hoàng Đức Kha, sinh năm 1955 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 58 Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 13/03/2024 | 3:44 AM  | View count: 21

Tòa án nhân dân quận Đống Đa thông báo tìm kiếm ông Hoàng Đức Kha, sinh năm 1955 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 58 Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

  Thông báo tìm kiếm ông Hoàng Đức Kha, sinh năm 1955

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 58 Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ông Hoàng Đức Kha vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến nay.
 Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Hoàng Đức Kha liên hệ với Tòa án nhân dân quận Đống Đa theo địa chỉ lô 4A đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội hoặc ai biết được tin tức về ông Hoàng Đức Kha thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Đống Đa (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân phường Ngã Tư Sở, người yêu cầu.

Để giải quyết yêu cầu của bà Trần Kim Thanh yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với ông.

 Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Hoàng Đức Kha thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh