Tin địa phương

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 11/09/2018 | 6:09 PM  | View count: 1140

HNP - Ngày 11/9, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện của TP.

 

Toàn cảnh hội nghị

 
Báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại hội nghị cho thấy, chủ trương nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, nhóm giải pháp về kiện toàn tổ chức, trụ sở, trang thiết bị cho Bộ phận một cửa các cấp, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết hành chính tại Bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ”, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức được cử ra làm việc.
 
Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Trong đó, thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận hành năm 2019, xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa thống nhất, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp, có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.
 
Tham luận về giải pháp, kinh nghiệm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết TTHC tại TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, TP đã hình thành Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn. Mục tiêu của thành phố Hà Nội đến hết năm 2018, phấn đấu đạt 55% TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.
 
Tính đến ngày 07/9/2018, TP có 556 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số 1883 TTHC (trong đó có 386 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 170 dịch vụ công trực tuyến mức 4. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có số lượng giao dịch qua mạng  năm sau cao hơn năm trước. Nhiều TTHC thực hiện dịch vụ công mức 3, 4 được rút ngắn thời gian giải quyết hơn so với quy định hiện hành. Thành phố đã hoàn thành kết nối kỹ thuật hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Thành phố với phần mềm quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp và hoạt động ổn định, sau hơn 01 năm triển khai số kinh phí tiết kiệm được khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến khai sinh, khai tử đạt khoảng hơn 5,6 tỷ đồng.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cũng cho biết, năm 2017, TP đã thí điểm thành công 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” của cấp phường và cấp quận tại quận Long Biên. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm, ttháng 7/2018, TP đã tổ chức đào tạo, triển khai đến các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn còn lại. TP cũng ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thí điểm biên lai điện tử tại một số cơ quan thu phí, tiến tới triển khai diện rộng biên lai điện tử tại các cơ quan thu phí đối với dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố.
 
Để đạt được kết quả nêu trên, bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND TP có sự phối hợp tốt của các đơn vị liên quan, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào, Sở Tư pháp đã biên soạn nội dung, phối hợp tuyên truyền về dịch vụ công trên đài phát thanh, tuyên truyền trực quan tại một số trường PTCS và PTTH trên địa bàn. Đặc biệt là UBND cấp phường tổ chức các đội thanh niên, sinh viên tình nguyện hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến…
 
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trình bày tham luận tại hội nghị

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cũng đã kiến nghị với các bộ, ngành sớm triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, an sinh xã hội,... làm nền tảng để các địa phương triển khai các dịch vụ công trực tuyến cũng như các ứng dụng khác phục vụ quản lý điều hành của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Hướng dẫn các chuẩn cấu trúc dữ liệu dùng chung và chuyên ngành để phục vụ cho kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Đồng thời, sớm triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hướng dẫn kiến trúc thống nhất trong triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cùng với đó là hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg.
 
Tại Hội nghị các ngành, địa phương đã phát biểu làm rõ hơn những nhiệm vụ được nêu trong Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch trong năm 2018 và hàng năm, đồng thời, nêu những kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, nhấn mạnh về vai trò của ứng dụng CNTT, thực tiễn ứng dụng CNTT trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan; vai trò và những chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của Trung tâm phục vụ hành chính công; kinh nghiệm tổ chức giải quyết TTHC theo phương thức 4 tại chỗ tại Trung tâm phục vụ hành chính công; việc kiểm soát và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực trong CCHC của các bộ, ngành, các địa phương trong thời gian qua. Trên thực tế, đã có nhiều chuyển biến tích cực về lĩnh vực này. Tuy nhiên, công tác giải quyết TTHC ở nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vẫn còn tình trạng người dân phản ánh, phàn nàn về trình độ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, thái độ phục vụ của nhân viên cơ quan giải quyết TTHC chưa tốt, nhiều trường hợp còn chậm trễ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, cùng với quá trình toàn cầu hóa, trình độ dân trí ngày càng cao, xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng phải được coi trọng, nhất là ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC phục vụ nhân dân... Các ngành, địa phương cần tập trung đề ra các giải pháp tháo gỡ và nâng cao chất lượng hoạt động và giải quyết TTHC, các giải pháp tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò của cán bộ công chức bộ phận một cửa. Đề ra các giải pháp triển khai xây dựng và vận hành các hệ thống CNTT và cung ứng dịch vụ công trực tuyến, vai trò của các bộ, ngành có liên quan trong quản lý, vận hành, xây dựng các hệ thống này.
 

Huy Kiên

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh