Tin địa phương

Thành phố Hà Nội nhận Cờ Thi đua của Chính phủ trong phong trào thi đua yêu nước
Ngày đăng 19/05/2019 | 2:12 PM  | View count: 2524

HNP - Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Người (1969-2019), Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức lễ Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở”.

 
 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua cho 11 tỉnh, thành phố

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ. Đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.

Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp, phong cách giao tiếp, ứng xử đã có sự tiến bộ rõ rệt, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại trong thực hiện văn hóa công sở. Một bộ phận cán bộ, công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không đúng mực gây bức xúc trong nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế này. Cán bộ công chức phải thực sự nêu gương với người thân trong gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Cán bộ, công nhân viên đi làm đúng giờ, không được bỏ bê công việc, phải thực hành làm hết giờ sang làm hết việc, xóa bỏ văn hóa “sáng cắp ô đi chiều cắp về”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, đề án đã được giao. Triển khai đồng bộ các quy định về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị mình; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại mọi trụ sở. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, cần thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành. Thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.

Phát biểu hưởng ứng lễ phát động, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động và cho biết, ngay sau lễ phát động, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn thành phố. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; tổ chức các hội thi cán bộ công chức viên chức thanh lịch, văn minh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung vào quy chế làm việc; đưa quy tắc ứng xử vào nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ. Cùng đó, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền,đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” gắn với thực hiện nội dung quy tắc ứng xử, văn hóa công sở. Trong quá trình thực hiện, thành phố chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tăng cường thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra công vụ và công tác giải quyết thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy tắc ứng xử tại các cơ quan. Đồng thời, thành phố Hà Nội sẽ thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; đặc biệt là xây dựng tiêu chí khen thưởng, biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 11 tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hà Nội.

 

Nhóm PV

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh