Tin địa phương

Cán bộ Thanh tra phải dũng cảm, đi đầu trong phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 14/05/2018 | 3:14 PM  | View count: 575

HNP - Phát biểu kết luận buổi làm việc với Thanh tra Thành phố, sáng 14/5, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh yêu cầu Thanh tra Thành phố phải xác định rõ hơn trách nhiệm, vai trò của mình, mỗi cán bộ Thanh tra phải là tấm gương, thanh liêm, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, dũng cảm, đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc

Bí thư Thành ủy biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Thanh tra Thành phố trong thực thi nhiệm vụ. “Năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, ngành Thanh tra đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ. Kết quả đó góp phần vào sự phát triển ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô”, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.
 
Thống nhất với những tồn tại, hạn chế mà Thanh tra Thành phố cũng như các đại biểu dự họp đã chỉ ra, Bí thư Thành ủy đề nghị Thanh tra Thành phố cần nhận thức sâu sắc hơn, từ đó đề ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Lưu ý thêm với Thanh tra Thành phố về công tác phối hợp, Bí thư Thành ủy cho rằng các quy chế hiện đã có, Thanh tra Thành phố cần rà soát lại để tăng cường phối hợp tốt hơn với các đơn vị liên quan trong triển khai nhiệm vụ. Cùng với đó, khắc phục tình trạng giữ, giấu thông tin, không chia sẻ thông tin.
 
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý có hay không hiện tượng thanh tra tự cho mình cái quyền “quan thanh tra”, nên phải tránh lạm quyền, cửa quyền. Ngoài ra, cần khắc phục những hạn chế trong công tác thông tin. Tới đây, ngay từ khi bắt đầu triển khai các đoàn thanh tra đã phải tính đến công tác thông tin cho nhân dân, thông tin cho báo chí như thế nào, không chủ quan. Làm rõ ràng, chắc từng bước, thông tin để người dân yên tâm cũng như tạo đồng thuận, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề, giữa nhiệm kỳ, kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị, cũng là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… Với khối lượng công việc như vậy đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là cơ quan Thanh tra phải quyết tâm, quyết liệt và nỗ lực hơn nữa.
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, trước hết, ngành Thanh tra phải thấm nhuần hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác thanh tra. “Như Bác Hồ đã nói thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới, câu nói đơn giản nhưng rất sâu sắc. Các cơ quan cấp trên không thể có thông tin để xử lý nếu như cơ quan Thanh tra làm việc không tốt”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. 
 
Đồng chí cũng yêu cầu Thanh tra Thành phố cần chủ động nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, quản lý nhà nước đối với công tác Thanh tra. Đặc thù thanh tra là đa ngành, đa lĩnh vực, do đó, Thanh tra Thành phố phải rà soát, đánh giá những lĩnh vực nào mà thanh tra cơ sở, thanh tra chuyên ngành còn yếu để tập trung hỗ trợ. Thanh tra Thành phố cũng phải tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, chủ động xây dựng hệ thống giáo trình đào tạo cho ngành mình, qua đó, sử dụng lâu dài và nâng cao chất lượng công tác thanh tra. 
 
Cùng với đó, Thanh tra Thành phố cần tăng cường công tác phát hiện những bất cập trong cơ chế, trong quản lý nhà nước để tham mưu, kiến nghị, xử lý sớm. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng đánh giá cao và đề nghị Thanh tra Thành phố làm tốt hơn công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch thanh tra để không bị trùng lặp. Đặc biệt, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống, giữa thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành để có thể trao đổi, sử dụng kết quả thanh tra của nhau.
 
Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận sau thanh tra; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thiện kế hoạch phòng chống tham nhũng tại đơn vị mình, chỉ rõ những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để xây dựng giải pháp phòng ngừa…
 
Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý ngành Thanh tra gương mẫu, thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, nhất là là khi tiếp xúc với các cơ quan, với người dân.
 

Trọng Toàn

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh