Tin địa phương

Phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của văn hóa Thủ đô
Ngày đăng 26/04/2018 | 3:23 PM  | View count: 450

HNP - Chiều 26/4, Đoàn giám sát số 1 của Thành ủy, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm trưởng đoàn, đã giám sát tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi giám sát

 
Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU, Sở đã tham mưu triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, với các mô hình “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đi vào thực chất hơn, có sức lan tỏa hơn. Các danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Làng văn hóa”, "Tổ dân phố văn hóa” đều đạt tỷ lệ cao, kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa được đảm bảo. Riêng trong năm 2017, toàn Thành phố đã tăng thêm 7 nhà văn hóa cấp xã; 103 nhà văn hóa thôn, làng; 236 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố. Đến nay, 85,1% thôn, làng có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng; chỉ tiêu xã đã có điểm luyện tập thể dục thể thao theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành; 31,67% tổ dân phố có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng…
 
Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Sở đã tập trung nâng cao chất lượng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đến nay, việc cưới văn minh đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và làm tốt, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực hiện việc tang văn minh, các gia đình tổ chức hỏa táng cho người thân tăng lên (toàn Thành phố ước đạt lỷ lệ 55%, có nơi đạt tỷ lệ 80%).
 
Sở cũng đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành 2 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc triển khai 2 bộ Quy tắc trên đã được các cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai đồng bộ, từng bước đi vào đời sống cán bộ, công chức, nhân dân Thủ đô.
 
Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chỉ tiêu, dự án của Chương trình số 04-CTr/TU, đến nay, đã có 6 đề án triển khai xong, 9 đề án đang trình UBND TP; dự kiến 17/19 chỉ tiêu của Chương trình sẽ hoàn thành, 2 chỉ tiêu khó có khả năng hoàn thành (chỉ tiêu lao động qua đào tạo và tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân); 12/24 dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020, 5 dự án hoàn thành sau năm 2020 và 7 dự án gặp khó khăn…
 
Phát biểu kết thúc buổi giám sát, bên cạnh việc ghi nhận sự tích cực, chủ động của Sở Văn hóa và Thể thao, với vai trò là cơ quan thường trực Chương trình 04, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là một số nội dung, nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ; công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao chưa hết tiềm năng; công tác lập kế hoạch, danh mục di tích xuống cấp cần tu bổ tôn tạo còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu trên thực tế...
 
Nhấn mạnh Chương trình số 04 là Chương trình có vai trò quan trọng, tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đồng thời ,đưa ra giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu, đề án, dự án, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch. 
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý Sở Văn hóa và Thể thao cần tập trung vào các nhiệm vụ: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ văn nghệ sỹ Thủ đô; đẩy mạnh phát triển văn hóa gắn với du lịch; quan tâm đến cơ chế, chính sách cho vận động viên; đẩy mạnh hơn nữa chất lượng các mô hình văn hóa…
 

Nguyễn Văn

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh