Tin địa phương

Khẩn trương Báo cáo sơ kết Chương trình 03, 06, 08 của Thành ủy
Ngày đăng 09/03/2018 | 5:57 PM  | View count: 367

HNP - Ngày 9/3, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 950/UBND-KT yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Bí thư các quận, huyện, thị ủy; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo sơ kết việc thực hiện các Chương trình 03, 06, 08 của Thành ủy.

Theo đó, Chương trình số 03CTr/TU về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016-2020”. Báo cáo cần làm rõ công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 03-CTr/TU; những thuận lợi, khó khăn; những kết quả đạt được, chưa làm được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; dự báo khả năng thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình đã đề ra và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành.

Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020”. Báo cáo cầu làm rõ công tác tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU; những thuận lợi, khó khăn; những kết quả đạt được, chưa làm được, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; dự báo khả năng thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình đã đề ra và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành.

Chương trình số 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020: Đối với các quận, huyện, thị ủy, các sở, ngành (bao gồm cả các cơ quan hiệp quản đóng trên địa bàn Thành phố): Đánh giá công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành Thành phố; Đánh giá tình hình, những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU trên 06 nội dung: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó nêu rõ những ưu điểm, tồn tại, những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp tạo sự chuyển biển mạnh mẽ trong việc thực hiện công tác CCHC thời gian tới. Kiến nghị với Trung ương và Thành ủy về tăng cường công tác CCHC trong những năm tiếp theo.

Đối với các sở, ngành được phân công xây dựng, triển khai các nội dung, nhiệm vụ tại Chương trình số 08-CTr/TU, Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các văn bản của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng báo cáo sơ kết ngắn gọn, chất lượng, đủ số liệu minh họa, đúng trọng tâm của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

UBND TP yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu nêu trên.

 

Quốc Bảo

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh