Tổ chức cán bộ

Phong trào thi đua năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội: Đoàn kết - kỷ cương - minh bạch - hiệu quả
Ngày đăng 12/01/2018 | 11:14 AM  | View count: 4676

Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020; hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội, đồng chí Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án nhân dân; thực hiện các văn bản hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng, nhằm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng với chủ đề thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân phát động là "Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý", đồng thời bám sát chủ đề thi đua của thành phố Hà Nội "Năm kỷ cương hành chính" của thành phố Hà Nội phát động, ngay từ đầu năm Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ động đề ra các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017, bám sát chủ đề thi đua của hai cấp Tòa án Thủ đô là: "Kỷ cương - minh bạch - chất lượng - thân thiện - thanh lịch - đoàn kết".

Trong năm qua, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng nhiều kế hoạch, phát động nhiều phong trào, xây dựng các tiêu chí thi đua với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt các chỉ tiêu thi đua của Toà án nhân dân tối cao đề ra, như: Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến của Toà án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2017, Cuộc thi viết về "Người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính năm 2017 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, đặc biệt là kế hoạch thi đua 3 tháng cuối năm tại hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017) lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2017; chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Toà án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2017).

  Hưởng ứng các nội dung thi đua đã phát động, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội ra sức thi đua, chủ động triển khai, tổ chức nhiều hoạt động thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các hoạt động đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết, tự hào về truyền thống Tòa án nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, là động lực để thúc đẩy cán bộ, công chức Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, trước hết là do nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Toà án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố Hà Nội cùng sự phối kết hợp tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phong trào thi đua.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng, lãnh đạo và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án nhân dân, của địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng được Ban cán sự đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo Toà án nhân dân thành phố Hà Nội nghiêm túc thực hiện.

Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên cán bộ, công chức hai cấp Toà án luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, phát huy hết năng lực, sở trường, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, yêu nước.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2017, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã có nhiều cá nhân, tập thể là điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng. Có 11 tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 07 tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; 06 tập thể được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; 25 tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 01 tập thể được tặng Giấy khen.

Về cá nhân, có 08 đồng chí được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Toà án nhân dân”; 79  đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; 20 đồng chí được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; 118 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 231 đồng chí và 114 hội thẩm được tặng thưởng Giấy khen năm 2017 của Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội; 53 đồng chí được tặng thưởng Giấy khen 3 tháng cuối năm 2017 của Chánh án Toà án nhân dân thành phố Hà Nội; 840 đồng chí được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Trong công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, có 02 Thẩm phán, 03 Hội thẩm nhân dân, 02 Thư ký được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án Toà án nhân dân tối cao do có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xét xử các vụ án trọng điểm. Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và đồng chí Chánh án được đề nghị tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội do có thành tích trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khoá X).

Phó Chánh án Đào Sỹ Hùng phát động phong trào thi đua năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Trên cơ sở kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, thực hiện phong trào thi đua năm 2018 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân phát động với chủ đề "Toà án nhân dân đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc"; hưởng ứng chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" do thành phố Hà Nội phát động, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2018 của Toà án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội, với chủ đề:  "Đoàn kết - kỷ cương- minh bạch - hiệu quả", theo từng giai đoạn và nội dung thi đua cụ thể:

Giai đoạn 01, từ ngày 01/10/2017 đến 03/2/2018 với khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức Tòa án Thủ đô tập trung giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác năm 2018", thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2018);

Giai đoạn 02, từ ngày 03/2/2018 đến 19/5/2018 với khẩu hiệu: “Cán bộ công chức Tòa án Thủ đô không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, cụ thể hóa các nội dung chủ đề công tác đã phát động thi đua” chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2018);

Giai đoạn 03, từ ngày 19/5/2018 đến 30/9/2018 với khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức Tòa án Thủ đô nâng cao hiệu quả công tác, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Toà án nhân dân (13/9/1945-13/9/2018).

Phó Chánh án Đào Sỹ Hùng nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Toà án nhân dân các cấp năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cần tập trung vào một số nội dung cơ bản nêu trên.

Với tinh thần tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng của TAND thành phố Hà Nội đạt hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2018, Lãnh đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhan dân thành phố Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ, công chức và người lao động đoàn kết, thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất, phấn đấu xây dựng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, liêm chính, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nguyên Anh

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh