THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Bẩy, sinh năm 1971 ; đăng ký hộ khẩu thường trú và và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 25/01/2024 | 3:36 AM  | View count: 140

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Bẩy, sinh năm 1971 ; đăng ký hộ khẩu thường trú và và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Bẩy, sinh năm 1971 ; đăng ký hộ khẩu thường trú và và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Bẩy vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1997.

 Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Bẩy liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: số 25 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Bẩy thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và người yêu cầu.

 Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Bẩy thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh