Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện (LONG BIÊN) LỊCH XÉT XỬ (tuần từ 17/9 đến 21/9/2018)
Ngày xét xử 17/09/2018
Trích yếu
Tuần xét xử Tuần từ 17/9 đến 21/9/2018
Cấp xét xử Sơ thẩm