Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện (Tây Hồ) LICH XÉT XỬ (tuần từ 27 đến 31/8/2018)
Ngày xét xử 30/08/2018
Trích yếu Lịch tổng hợp xét xử của Tòa án quận Tây Hồ
Tuần xét xử Tuần từ 27 đến 31/8/2018
Cấp xét xử Sơ thẩm