Lịch xét xử

Tên vụ án/việc kiện LỊCH PHIÊN TÒA HÌNH SỰ
Ngày xét xử 23/05/2019
Trích yếu

NGÀY XỬ

VỤ XỬ

ĐỊA ĐIỂM

XỬ

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

K.S.V

GHI CHÚ

Sáng

20/5

Nguyễn Văn Dạn và đồng phạm

Điều 321 BLHS 2015

Đánh bạc

Trụ sở

Hường

Toàn

Hoãn

Ngày 14/5

Sáng

21/4

Vũ Văn Tư

Điều 251 BLHS 2015

Mua bán trái phép chất ma túy

Trụ sở

Tuấn

Quang

 

Sáng

24/5

Nguyễn Duy Tung và đồng phạm

Điều 321 BLHS 2015

Đánh bạc

Trụ sở

Mai

Hà Anh

Trang

 

Sáng

30/5

Ngô Trung Thế

Điều 178 BLHS 2015

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Trụ sở

Hương

Mạnh

 

Sáng 31/5

Nguyễn Văn Cương

Điều 251 BLHS 2015

Mua bán trái phép chất ma túy

Trụ sở

Hương

Phạm Hằng

 

Tuần xét xử tháng 5/2019
Cấp xét xử Sơ thẩm
Vụ án khác