Hoạt động ngành tòa án

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH.
Ngày đăng 18/08/2022 | 3:25 PM  | View count: 1171

Sáng ngày 18/8/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị liên ngành về công tác thẩm định, định giá tài sản trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Hội nghị có sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cùng các Sở, Ngành thành phố Hà Nội: Sở Tài chính, Sở xây dựng và Sở Tài nguyên - Môi trường.

Đồng chí Đào Sỹ Hùng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Sỹ Hùng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội là đơn vị chủ trì Hội nghị đã nêu rõ: Thẩm định giá tài sản là một trong các hoạt động tố tụng của Tòa án, nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự tham gia tranh chấp trong các vụ án có tài sản cần phải thẩm định giá mới có căn cứ để giải quyết vụ án. Các Sở, Ngành được trưng cầu tham gia Hội đồng định giá là các cơ quan chuyên môn được thành lập theo Quyết định của Tòa án, thực hiện việc thẩm định và định giá tài sản trong các vụ án Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động và Hành chính.  Việc phối hợp tốt giữa Tòa án với các Sở, Ngành được trưng cầu tham gia Hội đồng định giá đảm bảo cho các hoạt động tố tụng của Tòa án được thông suốt. Kết quả giải quyết vụ án góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Trí Cường - Chánh Tòa Dân sự đã báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội với các Sở, Ngành thành phố Hà Nội trong hoạt động thẩm định giá tài sản theo Tố tụng dân sự và Tố tụng hành chính trong thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2022. Nội dung báo cáo đã phản ánh đầy đủ, khách quan về sự cần thiết của hoạt động thẩm định giá tài sản trong việc giải quyết các vụ án. Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và hạn chế trong công tác phối hợp, đồng thời tìm ra các giải pháp để khắc phục, đảm bảo sự phối hợp giữa Tòa án với các Sở, Ngành trong công tác thẩm định giá tài sản đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Lê Trí Cường - Chánh Tòa Dân sự báo cáo kết quả công tác phối hợp trong hoạt động thẩm định, giá tài sản theo tố tụng dân sự và tố tụng hành chính

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao đối với báo cáo. Xác định việc tổ chức, thực hiện hoạt động thẩm định giá tài sản là một trong các hoạt động tố tụng bắt buộc, có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án và đảm bảo tính khách quan. Coi những thuận lợi và khó khăn trong công tác phối hợp là trách nhiệm chung của Tòa án cũng như các Sở, Ngành tham gia Hội đồng định giá.

Đại biểu đại diện các Sở, Ban, Ngành phát biểu tham luận tại Hội nghị

Sau khi thảo luận, các ý kiến đề xuất về giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp về tổ chức hoạt động thẩm định giá tài sản được Hội nghị thống nhất cao.

Thẩm phán, Thẩm tra viên, thư ký các tòa chuyên trách

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tham dự hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện đơn vị chủ trì Hội nghị đã đánh giá cao công tác  tổ chức Hội nghị. Kết quả Hội nghị là cơ sở để Tòa án cũng như các Sở, Ngành tham gia Hội đồng định giá phối hợp tổ chức hoạt động thẩm định và định giá tài sản tốt hơn nữa.

Toàn cảnh Hội nghị liên ngành

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh