KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

TÒA LAO ĐỘNG (Hồ sơ Uỷ thác tư pháp đã giải quyết đến ngày 17/8/2018)

Ngày đăng 21/09/2018 | 10:16 AM  | View count: 2
STT Ngày nhận đơn Người Yêu cầu Người được tống đạt Quan hệ pháp luật ...

TÒA LAO ĐỘNG (Hồ sơ Hôn nhân gia đình đã thụ lý đến ngày 17/8/2018)

Ngày đăng 21/09/2018 | 10:15 AM  | View count: 2
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

TÒA LAO ĐỘNG (đơn Hôn nhân gia đình đã giải quyết đến ngày 17/8/2018)

Ngày đăng 21/09/2018 | 10:14 AM  | View count: 2
STT Ngày nhận đơn Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ pháp luật ...

Hồ sơ hôn nhân gia đình Ủy thác tư pháp đã giải quyết

Ngày đăng 19/09/2018 | 04:23 PM  | View count: 5
STT Ngày nhận đơn Người Yêu cầu Người được tống đạt Quan hệ pháp luật ...

Hồ sơ hôn nhân gia đình Ủy thác tư pháp đã giải quyết

Ngày đăng 19/09/2018 | 04:23 PM  | View count: 5
STT Ngày nhận đơn Người Yêu cầu Người được tống đạt Quan hệ pháp luật ...

Hồ sơ hôn nhân gia đình đã thụ lý đến 17/9/2018

Ngày đăng 19/09/2018 | 04:22 PM  | View count: 3
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

Hồ sơ hôn nhân gia đình đã giải quyết đến ngày 17/9/2018

Ngày đăng 19/09/2018 | 04:18 PM  | View count: 2
  STT Ngày nhận đơn Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ pháp luật ...

Hồ sơ Hôn nhân gia đình đã thụ lý từ 01/9/2018-12/9/2018

Ngày đăng 14/09/2018 | 03:28 PM  | View count: 8
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

Hồ sơ Hôn nhân gia đình đã thụ lý từ 01/9/2018-12/9/2018

Ngày đăng 14/09/2018 | 03:28 PM  | View count: 2
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

Số đơn Lao động đã giải quyết từ 01/9/2018-12/9/2018

Ngày đăng 14/09/2018 | 03:27 PM  | View count: 20
  STT Ngày nhận đơn Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ pháp luật ...

Số đơn Hôn nhân gia đình đã giải quyết từ 01/9/2018-12/9/2018

Ngày đăng 14/09/2018 | 03:23 PM  | View count: 2
STT Ngày nhận đơn Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ pháp luật ...

Tòa Hành Chính (danh sách thụ lý đến ngày 06/9/2018)

Ngày đăng 06/09/2018 | 10:41 AM  | View count: 23
291 22.8.2018 Bà Phạm Thị Cẩm Bình, sinh năm 1955; ĐC: số 42A Võ Thị Sáu, phường Thanh...

Hồ sơ Uỷ thác tư pháp đã giải quyết đến ngày 24/8/2018

Ngày đăng 24/08/2018 | 02:14 PM  | View count: 15
STT Ngày nhận đơn Người Yêu cầu Người được tống đạt Quan hệ pháp luật ...

Đơn Lao động đã giải quyết đến ngày 24/8/2018

Ngày đăng 24/08/2018 | 02:13 PM  | View count: 24
STT Ngày nhận đơn Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ pháp luật ...

Số đơn Hôn nhân gia đình đã giải quyết

Ngày đăng 24/08/2018 | 02:12 PM  | View count: 15
STT Ngày nhận đơn Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ pháp luật ...

Hồ sơ Hôn nhân gia đình đã thụ lý đến ngày 24/8/2018

Ngày đăng 24/08/2018 | 02:11 PM  | View count: 15
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

TÒA LAO ĐỘNG (danh sách thụ lý đến ngày 08/8/2018)

Ngày đăng 09/08/2018 | 05:15 PM  | View count: 28
STT Số thụ lý Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ...

Tòa Hành Chính (danh sách thụ lý 25 vụ ngày 08/08/2018)

Ngày đăng 08/08/2018 | 03:06 PM  | View count: 42
256 06.8.2018 Ông Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1962; ĐC: thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố...

TÒA LAO ĐỘNG kết quả giải quyết đơn khởi kiện đến ngày 26/07/2018

Ngày đăng 26/07/2018 | 04:18 PM  | View count: 21
Hồ sơ đã thụ lý:   STT Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: ...

TÒA LAO ĐỘNG kết quả giải quyết đơn khởi kiện đến ngày 12/07/2018

Ngày đăng 13/07/2018 | 09:55 AM  | View count: 31
H ồ s ơ đ ã th ụ lý: STT Ngày thụ lý Người khởi kiện ...

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh