KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

TÒA HÀNH CHÍNH (Danh sách 35 vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý ngày 02/01/2017)

Ngày đăng 02/01/2018 | 07:16 PM  | View count: 31
Ông Phạm Đình Hùng, sinh năm 1970; ĐC: khu phố thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Chủ ...

TÒA LAO ĐỘNG (Thông báo nộp tạm ứng án phí ngày 18/12/2017 và ngày 25/12/2017)

Ngày đăng 25/12/2017 | 05:57 PM  | View count: 17
STT Ngày ra thông báo nộp tiền tạm ứng Người khởi kiện Người bị kiện: ...

TÒA LAO ĐỘNG (Thông báo sửa đổi bổ xung đơn khởi kiện ngày 21/12/2017)

Ngày đăng 21/12/2017 | 06:00 PM  | View count: 17
STT Ngày ra thông báo bổ sung chứng cứ Người khởi kiện Người bị kiện: ...

TÒA HÀNH CHÍNH danh sách thụ lý 37 Vụ án hành chính sơ thẩm ngày 19/12/2017

Ngày đăng 19/12/2017 | 03:02 PM  | View count: 59
  513 18.12.2017 Bà Nguyễn Thị Hảo, sn 1936; ĐC: số 63, tổ 52, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội ...

TÒA LAO ĐỘNG (Đơn đủ điều kiện nộp tạm ứng án phí từ ngày 22/11/2017 đến ngày 11/12/2017)

Ngày đăng 11/12/2017 | 05:04 PM  | View count: 26
STT Ngày ra thông báo nộp tiền tạm ứng Người khởi kiện Người bị kiện: ...

TÒA LAO ĐỘNG (Đơn khởi kiện đã thụ lý từ ngày 22/11/2017 đến ngày 07/12/2017)

Ngày đăng 07/12/2017 | 05:07 PM  | View count: 26
STT Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện: Quan hệ pháp luật ...

TÒA HÀNH CHÍNH danh sách thụ lý 05 Vụ án hành chính sơ thẩm ngày 28/11/2017

Ngày đăng 28/11/2017 | 09:49 AM  | View count: 45
THỤ LÝ                    Số,...

TÒA HÀNH CHÍNH danh sách thụ lý 57 Vụ án hành chính sơ thẩm từ ngày 13/11/2017 đến ngày 23/11/2017

Ngày đăng 23/11/2017 | 04:13 PM  | View count: 54
Ngày thụ lý Người khởi kiện Người bị kiện Thẩm phán giải quyết Quan hệ pháp luật 451...

TÒA HÀNH CHÍNH danh sách thụ lý 32 Vụ án hành chính sơ thẩm ngày 26.10.2017

Ngày đăng 26/10/2017 | 04:30 PM  | View count: 70
Ngày thụ lý Nguyên đơn Bị đơn Thẩm phán Nội dung vụ việc 419 26.10.2017 ...

TÒA LAO ĐỘNG (Đơn đủ điều kiện nộp tạm ứng án phí ngày 09/10/2017)

Ngày đăng 09/10/2017 | 10:55 AM  | View count: 54
STT Ngày ra thông báo nộp tiền tạm ứng Người khởi kiện Người bị kiện: ...

TÒA HÀNH CHÍNH danh sách thụ lý 207 Vụ án hành chính sơ thẩm và 07 vụ án phúc thẩm ngày 02.10.2017 và 04.10.2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 10:29 AM  | View count: 95
Hành Chính Sơ Thẩm THỤ ...

TÒA LAO ĐỘNG (Đơn đủ điều kiện nộp tạm ứng án phí ngày 27/9/2017)

Ngày đăng 22/09/2017 | 05:00 PM  | View count: 40
STT Ngày ra thông báo nộp tiền tạm ứng Người khởi kiện Người bị kiện: ...

TÒA LAO ĐỘNG (Đơn đủ điều kiện nộp tạm ứng án phí ngày 22/9/2017)

Ngày đăng 22/09/2017 | 10:51 AM  | View count: 25
STT Ngày ra thông báo nộp tiền tạm ứng Người khởi kiện Người bị kiện: ...

TÒA LAO ĐỘNG (Đơn không đủ điều kiện ngày 20/9/2017)

Ngày đăng 20/09/2017 | 06:26 PM  | View count: 116
đơn không đủ điều kiện

TÒA LAO ĐỘNG (Đơn đủ điều kiện ngày 20/9/2017)

Ngày đăng 20/09/2017 | 06:21 PM  | View count: 35
đơn đủ điều kiện

TÒA HÀNH CHÍNH (DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KHỞI KIỆN NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ)

Ngày đăng 20/09/2017 | 02:45 PM  | View count: 97
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KHỞI KIỆN NHẬN THÔNG BÁO NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh