THông báo

Tòa án nhân dân quận Tây Hồ thông báo sửa chữa, bổ sung Thông báo thụ lý số 31/2024/TB-TLVDS ngày 14/05/2024
Ngày đăng 16/05/2024 | 9:08 AM  | View count: 19

Tòa án nhân dân quận Tây Hồ thông báo sửa chữa, bổ sung Thông báo thụ lý số 31/2024/TB-TLVDS ngày 14/05/2024

Sửa chữa, bổ sung Thông báo thụ lý số 31/2024/TB-TLVDS ngày 14/05/2024 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ như sau:

Tại dòng thứ 15 từ trên xuống của Thông báo thụ lý đã ghi:“... Nơi cư trú cuối cùng: Phòng W2510 chung cư 151 Thụy Khuê …”

Nay sửa chữa, bổ sung như sau:“...Nơi cư trú cuối cùng: Phòng W2108 chung cư 151 Thụy Khuê.…”

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh