THông báo

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm kiếm ông Lê Đình Tuấn, sinh năm 1960; Đăng ký hộ khẩu thường trú cuối cùng trước khi biệt tích: Xóm 4, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/05/2024 | 8:23 AM  | View count: 27

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thông báo tìm kiếm ông Lê Đình Tuấn, sinh năm 1960; Đăng ký hộ khẩu thường trú cuối cùng trước khi biệt tích: Xóm 4, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Thông báo tìm kiếm ông Lê Đình Tuấn, sinh năm 1960; Đăng ký hộ khẩu thường trú cuối cùng trước khi biệt tích: Xóm 4, thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Ông Lê Đình Tuấn vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 01 năm 1985.

 Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lê Đình Tuấn liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội– địa chỉ: 114 đường 422 thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội hoặc ai biết được tin tức về thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân hoặc Công an xã xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, người yêu cầu.

 Về việc quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú: Không có yêu cầu.

 Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực khi Lê Đình Tuấn trở về.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh