THông báo

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì thông báo tìm kiếm bà Bà Trương Thị Bé, sinh năm 1957 HKTT và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Ngày đăng 20/05/2024 | 8:58 AM  | View count: 21

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì thông báo tìm kiếm bà Bà Trương Thị Bé, sinh năm 1957 HKTT và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Thông báo tìm kiếm bà Bà Trương Thị Bé, sinh năm 1957

HKTT và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

 Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trương Thị Bé liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (Trụ sở: Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Trương Thị Bé thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo địa chỉ trên; Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; ông Trương Văn Chiều, sinh năm 1961; Địa chỉ: xóm 9, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

 Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Trương Thị Bé thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh