THông báo

Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Diện, sinh năm 1969; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 10/05/2024 | 2:14 PM  | View count: 56

Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Diện, sinh năm 1969; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

  1. Thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Diện, sinh năm 1969; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Bà Lê Thị Diện vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1990.

  1. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lê Thị Diện liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn theo địa chỉ số 97 Quốc lộ 3, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Lê Thị Diện thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Phù Lỗ, địa chỉ xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, người yêu cầu.
  2. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Lê Thị Diện thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh