THông báo

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Chị Phạm Thị Thanh Huyền, sinh năm 1991. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 21/05/2024 | 2:09 PM  | View count: 29

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Chị Phạm Thị Thanh Huyền, sinh năm 1991. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

   Thông báo tìm kiếm: Chị Phạm Thị Thanh Huyền, sinh năm 1991.

    Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chị Phạm Thị Thanh Huyền vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 2017.

   Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Phạm thị Thanh Huyền liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 5 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Phạm Thị Thanh Huyền thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội hoặc người yêu cầu bà Lê Thị Hoàn.

   Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Phạm Thị Thanh Huyền  thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh