THông báo

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1980. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn 3, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 15/03/2024 | 2:45 AM  | View count: 24

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1980. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn 3, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1980.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn 3, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Anh Nguyễn Tuấn Anh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2018.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Tuấn Anh liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: 65 phố Đại Đồng, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Tuấn Anh thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Tuấn Anh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh