THông báo

Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ thông báo tìm kiếm: Bà Trần Thị Mến, sinh năm 1979; Nơi ĐKHKTT: Xóm Đẩm Bung, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 05/02/2024 | 7:04 AM  | View count: 137

Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ thông báo tìm kiếm: Bà Trần Thị Mến, sinh năm 1979; Nơi ĐKHKTT: Xóm Đẩm Bung, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm: Bà Trần Thị Mến, sinh năm 1979; Nơi ĐKHKTT: Xóm Đẩm Bung, thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Do bà Trần Thị Mến vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2002 đến nay không có tin tức gì.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Mến liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ (theo địa chỉ: Số 126, TDP Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội để giải quyết việc: “Ông Trần Văn Đăng yêu cầu tuyên bố bà Trần Thị Mến mất tích” hoặc ai biết được tin tức về bà Trần Thị Mến thì thông báo cho: Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và người yêu cầu biết.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Trần Thị Mến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh