THông báo

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Chị Trần Thị Luận, sinh năm 1985. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 21/11/2023 | 9:28 AM  | View count: 342

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Chị Trần Thị Luận, sinh năm 1985. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm: Chị Trần Thị Luận, sinh năm 1985.

  Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chị Trần Thị Luận vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5 năm 2011.

 Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Trần Thị Luận liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 5 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Trần Thị Luận thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân xã Phú Cường, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội hoặc người yêu cầu anh Trần Công Định.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Trần Thị Luận  thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh