LỊCH XÉT XỬ

LỊCH XÉT XỬ DỰ KIẾN TRONG THÁNG 3
Ngày đăng 14/02/2020 | 5:59 PM  | View count: 51720

STTTEN_VU_AN_VU_KIENNGAY_XET_XUTOA_XET_XUPHONG_XET_XUCAP_XET_XULOAI_ANDIA_CHI
1Trần Anh Quang và đồng phạm - Giết người2/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà NộiPX091-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 Đặng Văn Dương - Giết người2/3/2020  8:30 0101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 Vũ Tiến Hiệp và đồng phạm - Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ3/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
4Trần Mạnh Phát4/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
5Lê Quang Tiến và đồng phạm - Tham ô tài sản4/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà NộiPX051-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 Nguyễn Văn Vị 5/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà NộiPX091-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 Dương Văn Tân, Đặng Văn Lâm - Cướp tài sản5/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
6Lê Văn Linh - Giết người5/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 Phạm Văn Huân - Giết người9/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
7Nguyễn Thị Thanh Thuỷ và đồng phạm - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản9/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
8Phạm Văn Huân - Giết người11/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 Hoàng Biên Cương - Giết người12/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà NộiPX091-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
9Nguyễn Tiến Giáp và đồng phạm - Mua bán trái phép chất ma tuý12/3/2020 8:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
18Hoàng Anh Tuấn - Cướp tài sản30/3/2020 13:300101_TAND TP. Hà Nội 1-Sơ thẩm01-Hình sựNgõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh