TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Tòa án nhân dân quận  Ba Đình

Tòa án nhân dân quận Ba Đình hiện có 35 công chức, trong đó có 19 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Trường Giang; Các Phó Chánh án: Bà Lê Thị Minh Huệ và Bà Ngô Thị Vân.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Ba Đình thụ lý, giải quyết khoảng 1.400 vụ việc các loại.

2. Tòa án nhân dân quận   Đống Đa

Tòa án nhân dân quận Đống Đa hiện có 49 cán bộ, công chức, trong đó có 26 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Đào Vĩnh Tường; Các Phó Chánh án: Ông Trần Văn Tịnh, Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh và Ông Nguyễn Đình Hòa.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Đống Đa thụ lý, giải quyết gần 2.000 vụ việc các loại.

3. Tòa án nhân dân quận  Hoàn Kiếm

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm hiện có 29 công chức, trong đó có 15 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Lê Anh Xuân; Phó Chánh án: Bà Trần Thị Hồng Ngọc, Bà Nguyễn Thu Hiền.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thụ lý, giải quyết hơn 1.000 vụ việc các loại.

4. Tòa án nhân dân quận   Hai Bà Trưng

Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng hiện có 41 công chức, trong đó có 19 Thẩm phán.

Chánh án: Bà Nguyễn Thúy Hằng; các Phó Chánh án: Ông Phạm Xuân Thủy, Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng thụ lý, giải quyết khoảng 1.900 vụ việc các loại.

5. Tòa án nhân dân quận   Thanh Xuân

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân hiện có 25 công chức, trong đó có 12 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Lưu Viết Hiểu; các Phó Chánh án: Ông Nguyễn Tuấn Phúc và Bà Sa Thị Phượng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thụ lý, giải quyết khoảng 1.000 vụ việc các loại.

6. Tòa án nhân dân quận   Tây Hồ

Tòa án nhân dân quận Tây Hồ hiện có 18 công chức, trong đó có 08 Thẩm phán.

Chánh án: Bà Nguyễn Thị Thanh; các Phó Chánh án: Bà Nguyễn Thị Nhung và Ông Trần Việt Hùng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ thụ lý, giải quyết khoảng 600 vụ việc các loại.

7. Tòa án nhân dân quận   Cầu Giấy

Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy hiện có 28 công chức, trong đó có 13 Thẩm phán.

Chánh án: Bà Trần Thị Phương Hiền; các Phó Chánh án: Ông Nguyễn Mạnh Hải và Bà Tạ Thị Thu Hương.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy thụ lý, giải quyết khoảng 1.000 vụ việc các loại.

8. Tòa án nhân dân quận   Hoàng Mai

Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai hiện có 37 công chức, trong đó có 17 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Mạnh Hùng; các Phó Chánh án: Ông Nguyễn Tiến Hải, ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai thụ lý, giải quyết khoảng 1.500 vụ việc các loại.

9. Tòa án nhân dân quận   Long Biên

Tòa án nhân dân quận Long Biên hiện có 32 công chức, trong đó có 15 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Lưu Tuấn Dũng; các Phó Chánh án: Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ông Lưu Đình Hùng và Bà Nguyễn Thị Phương Huyền.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Long Biên thụ lý, giải quyết khoảng 1.200 vụ việc các loại.

10. Tòa án nhân dân quận   Hà Đông

Tòa án nhân dân quận Hà Đông hiện có 26 công chức, trong đó có 10 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Văn Chí; Phó Chánh án: Ông Nguyễn Việt Hưng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Hà Đông thụ lý, giải quyết hơn 1.000 vụ việc các loại.

11. Tòa án nhân dân quận   Bắc Từ Liêm

Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm hiện có 26 công chức, trong đó có 12 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Đào Bá Sơn; các Phó Chánh án: Bà Đỗ Thị Thúy Hạnh và Ông Tống Quốc Thanh.

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm thụ lý, giải quyết khoảng 850 vụ việc các loại.

12. Tòa án nhân dân quận   Nam Từ Liêm

Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm hiện có 28 công chức, trong đó có 13 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Trần Thắng; các Phó Chánh án: Ông Chu Thiện Nghĩa, Bà Nguyễn Thị An .

Hàng năm, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm thụ lý, giải quyết khoảng 850 vụ việc các loại.

13. Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm hiện có 22 công chức, trong đó có 09 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Xuân Văn; các Phó Chánh án: Ông Vũ Quang Long và Ông Bùi Quang Trung.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thụ lý, giải quyết khoảng700 vụ việc các loại.

14. Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì hiện có 23 cán bộ, công chức, trong đó có 10 Thẩm phán.

Phó Chánh án phụ trách: Ông Nguyễn Anh Đoàn; Phó Chánh án: Ông Hàn Mạnh Hùng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì thụ lý, giải quyết khoảng hơn 700 vụ việc các loại.

15. Tòa án nhân dân huyện Đông Anh

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh hiện có 30 công chức, trong đó có 13 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Bùi Tiến Trung; các Phó Chánh án: Ông Nguyễn Mậu Trường, Bà Đỗ Thị Vân

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh thụ lý, giải quyết 1.000 vụ việc các loại.

16. Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn

Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn hiện có 21 công chức, trong đó có 09 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Đàm Thuận Hồng; các Phó Chánh án: Bà Ngô Thị Hồng và Ông Lê Quang Khanh.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn thụ lý, giải quyết khoảng hơn 750 vụ việc các loại.

17. Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây

Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây hiện có 17 công chức, trong đó có 09 Thẩm phán.

Chánh án: Bà Đào Thị Hồng Hải; các Phó Chánh án: Ông Bùi Văn Hợi và Ông Hoàng Xuân Tuân.

Hàng năm, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây thụ lý, giải quyết khoảng 500 vụ việc các loại.

18. Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng

Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng hiện có 12 công chức, trong đó có 05 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Doãn Văn Tuyến; các Phó Chánh án: Bà Lê Thị Bích Anh và Ông Nguyễn Hữu Hòa.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng thụ lý, giải quyết hơn 400 vụ việc các loại.

19. Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức hiện có 16 công chức, trong đó có 06 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Sinh Thành; các Phó Chánh án: Bà Cao Thu Hoài và Ông Nguyễn Anh Huy.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức thụ lý, giải quyết gần 650 vụ việc các loại.

20. Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ

Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ hiện có 12 công chức, trong đó có 06 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Hoàng Đức Ngọc; các Phó Chánh án: Ông Lê Văn Bình và Bà Đỗ Thị Minh Loan.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ thụ lý, giải quyết hơn 400 vụ việc các loại.

21. Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất

Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất hiện có 14 công chức, trong đó có 06 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Trần Viết Khoa; các Phó Chánh án: Bà Tạ Thị Ninh, Ông Hoàng Văn Thành và Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất thụ lý, giải quyết hơn 500 vụ việc các loại.

22. Tòa án nhân dân huyện Ba Vì

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì hiện có 18 công chức, trong đó có 07 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Đức Thưởng; các Phó Chánh án: Ông Đặng Trung Thành và Bà Ngô Thị Thu Hường.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thụ lý, giải quyết gần 600 vụ việc các loại.

23. Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai

Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai hiện có 12 công chức, trong đó có 06 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Trịnh Đăng Huấn; Phó Chánh án: Ông Kiều Văn Thành.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai thụ lý, giải quyết hơn 400 vụ việc các loại.

24. Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ

Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ hiện có 17 công chức, trong đó có 07 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Nguyễn Văn Tuấn; các Phó Chánh án: ÔngNguyễn Tiến Trường và Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ thụ lý, giải quyết hơn 600 vụ việc các loại.

25. Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai

Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai hiện có 12 công chức, trong đó có 06 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Phạm Vũ Phương; các Phó Chánh án: Ông Phạm Văn Khải và Ông Nguyễn Bá Thắng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai thụ lý, giải quyết hơn 300 vụ việc các loại.

26. Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa

Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa hiện có 11 công chức, trong đó có 05 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Tưởng Duy Hòa; các Phó Chánh án: Ông Nguyễn Văn Thiện và Ông Bùi Thanh Minh.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa thụ lý, giải quyết gần 400 vụ việc các loại.

27. Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức hiện có 10 công chức, trong đó có 04 Thẩm phán.

Chánh án: Bà Trần Thị Tố; Phó Chánh án: Ông Bùi Đức Hiệp.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức thụ lý, giải quyết gần 300 vụ việc các loại.

28. Tòa án nhân dân huyện Thường Tín

Tòa án nhân dân huyện Thường Tín hiện có 13 công chức, trong đó có 05 Thẩm phán.

Chánh án: Bà Phạm Thị Tuyết Nhung; các Phó Chánh án: Ông Phạm Trung Hòa và Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Thường Tín thụ lý, giải quyết gần 400 vụ việc các loại.

29. Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên

Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên hiện có 10 công chức, trong đó có 05 Thẩm phán.

Chánh án: Ông Phùng Văn Phong; Phó Chánh án: Ông Đỗ Văn Nghiêm và Ông Nguyễn Văn Quang.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên thụ lý, giải quyết gần 300 vụ việc các loại.

30. Tòa án nhân dân huyện Mê Linh

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh hiện có 15 công chức, trong đó có 06 Thẩm phán.

Chánh án: Bà Nguyễn Thị Hồng Hà; các Phó Chánh án: Ông Đào Ngọc San và Ông Trần Minh Đăng.

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Mê Linh thụ lý, giải quyết gần 500 vụ việc các loại.