THông báo

Kế hoạch 609/KH-TANDTC về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018

Ngày đăng 21/12/2017 | 03:57 PM  | View count: 1224
Tệp đính kèm       KH 609_TANDTC.pdf

Công văn 297/TANDTC-HTQT về việc lưu ý khi yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự đối với Hồng Kông, Trung Quốc

Ngày đăng 20/12/2017 | 03:56 PM  | View count: 1119
Tệp đính kèm       CV 297_TANDTC_HTQT.pdf

Bộ mã số định danh cá nhân của tòa án hai cấp Hà Nội

Ngày đăng 05/12/2017 | 03:33 PM  | View count: 1157
Tệp đính kèm                 ...

Công văn về việc triển khai bộ mã số định danh cá nhân đối với công chức người lao động

Ngày đăng 05/12/2017 | 03:27 PM  | View count: 375
Tệp đính kèm                   ...

Công văn 2796/TA-TCCB về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng 30/11/2017 | 04:21 PM  | View count: 905
Tệp đính kèm        CV 585_TANDTC_VP.pdf

Công văn 2801/TA-TĐKT về việc thông báo kết quả bình xét thi đua

Ngày đăng 30/11/2017 | 04:17 PM  | View count: 400
Tệp đính kèm        CV 2801_TA_TĐKT.pdf

Công văn về việc bổ sung hồ sơ cán bộ và kê khai tài sản

Ngày đăng 28/11/2017 | 09:57 AM  | View count: 1749
Tệp đính kèm                     ...

Chỉ thị 05/2017/CT-CA về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành

Ngày đăng 18/11/2017 | 05:38 PM  | View count: 417
Tệp đính kèm       CT 05_2017_CA.pdf

(CTTĐT ngày 14/11/2017) Tòa án nhân dân quận Tây Hồ Thành phố Hà Nội thông báo cho Anh Phạm Quang Trường

Ngày đăng 14/11/2017 | 05:33 PM  | View count: 816
Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội thông báo cho: Anh Phạm Quang Trường, sinh năm 1975; HKTT và nơi trú cuối...

Công văn 696/TANDTC-TCCB về viêc đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

Ngày đăng 17/10/2017 | 12:43 PM  | View count: 320
Tệp đính kèm        CV 696_TANDTC_TCCB.pdf   ...

Công văn 113a/TANDTC-TH về việc lấy ý kiến góp ý hệ thống sổ nghiệp vụ (sửa đổi) của Tòa án nhân dân

Ngày đăng 17/10/2017 | 12:39 PM  | View count: 287
Tệp đính kèm                  CV 113a_TANDTC_TH.pdf ...

Công văn 294/TANDTC-PC về việc tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của BLHS về án treo

Ngày đăng 17/10/2017 | 12:38 PM  | View count: 344
Tệp đính kèm                          ...

QĐ 2417/TA-TCCB về việc đào tạo nghiệp vụ lớp 1 khóa 4

Ngày đăng 13/10/2017 | 07:33 PM  | View count: 355
  Tệp đính kèm                        QĐ...

Công văn 325 về việc triệu tập học viên lớp I Khóa 4 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày đăng 11/10/2017 | 12:26 PM  | View count: 435
Tệp đính kèm   CV 325/2017/HVTA  Triệu tập học viên...

Quyết Định 152 về việc mở lớp I Khóa 4 - Đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày đăng 11/10/2017 | 12:16 PM  | View count: 639
Tệp đính kèm   QĐ ...

Công văn 2272/TA-TCCB V/v Đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 12:20 PM  | View count: 231
Tệp đính kèm      CV 2272/TA-TCCB.pdf      

Công văn số 2271/TA-TĐKT V/v hướng dẫn bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 12:16 PM  | View count: 798
Tệp đính kèm   CV 2217/TA-TĐKT

Công văn 187/TANDTC-TĐKT về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày đăng 27/09/2017 | 05:49 PM  | View count: 467
Tệp đính kèm   CV 187_TANDTC_TĐKT.pdf   BaoCaoThanhTich.pdf

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh