THông báo

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức thông báo tìm kiếm bà Ứng Thị Huệ, sinh năm 1975. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: đội 1, thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 02/02/2024 | 4:12 AM  | View count: 160

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức thông báo tìm kiếm bà Ứng Thị Huệ, sinh năm 1975. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: đội 1, thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm bà Ứng Thị Huệ, sinh năm 1975.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: đội 1, thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Bà Ứng Thị Huệ vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1996..

 Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Ứng Thị Huệ liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: 65 phố Đại Đồng, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Ứng Thị Huệ thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; người yêu cầu.

 Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Ứng Thị Huệ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh