THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Thảnh, sinh năm 1967; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn 2, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/05/2023 | 6:37 AM  | View count: 113

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Thảnh, sinh năm 1967; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn 2, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Thảnh, sinh năm 1967; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn 2, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thảnh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1992 đến nay không có tin tức gì. Bà Thảnh hoặc người khác biết tin tức về bà Thảnh liên hệ ngay với Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; địa chỉ: Số 25 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để giải quyết việc tuyên bố một người đã chết. Trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của bà Thảnh thì Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh