THông báo

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Anh Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1984.Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thôn Chợ Chàng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 08/05/2023 | 7:48 AM  | View count: 14

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Anh Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1984.Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thôn Chợ Chàng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

  Thông báo tìm kiếm: Anh Nguyễn Huy Hùng, sinh năm 1984.

   Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Thôn Chợ Chàng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Anh Nguyễn Huy Hùng vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11 năm 2017.

   Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Huy Hùng liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 5 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Nguyễn Huy Hùng thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân  thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội hoặc người yêu cầu chị Đinh Thị Thúy.

   Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Huy Hùng  thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh