THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo cho bà Lưu Thị Hòa, sinh năm 1910; NKTT và nơi cư trú cuối cùng: thôn Đặng, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/03/2023 | 6:38 AM  | View count: 12

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm thông báo cho bà Lưu Thị Hòa, sinh năm 1910; NKTT và nơi cư trú cuối cùng: thôn Đặng, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Bà Lưu Thị Hòa, sinh năm 1910; NKTT và nơi cư trú cuối cùng: thôn Đặng, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bỏ đi từ năm 1952 đến nay không có tin tức gì. Bà Lưu Thị Hòa hoặc người khác biết tin tức gì về bà Lưu Thị Hòa đề nghị liên hệ ngay với Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để giải quyết việc ông Cao Văn Hùng yêu cầu tuyên bố bà Lưu Thị Hòa đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức xác thực về việc bà Lưu Thị Hòa còn sống hay đã chết thì Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.”

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh