THông báo

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1963. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Xóm Sỏi, xã Phú Đông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
Ngày đăng 02/03/2023 | 6:56 AM  | View count: 19

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1963. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Xóm Sỏi, xã Phú Đông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

  1. Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1963.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Xóm Sỏi, xã Phú Đông, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Bảy vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1989 đến nay.

 Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Bảy liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, TP Hà Nội theo địa chỉ: Số 05, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội để giải quyết việc bà Chu Thị Quý yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức gì về ông Nguyễn Văn Bảy thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, Ủy ban nhân dân xã Phú Đông hoặc người yêu cầu biết.

 Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Bảy thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh