THông báo

Tòa án nhân dân huyện Thường Tín thông báo tìm kiếm ông Phạm Viết Tôn, sinh năm 1928. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Trú tại: Thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 24/02/2023 | 6:53 AM  | View count: 22

Tòa án nhân dân huyện Thường Tín thông báo tìm kiếm ông Phạm Viết Tôn, sinh năm 1928. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Trú tại: Thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

        Thông báo tìm kiếm ông Phạm Viết Tôn, sinh năm 1928.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Trú tại: Thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.   Ông  Phạm Viết Tôn vắng mặt tại nơi cư trú từ  22/7/2010.

         Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Phạm Viết Tôn, liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội theo địa chỉ đường Vũ Đức Trinh, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội  hoặc ai biết được tin tức về ông Phạm Viết Tôn thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, và người yêu cầu là ông Phạm Viết Đức

Thời hạn thông báo là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.

 Về việc quản lý tài sản của người tuyên bố đã chết: Không yêu cầu

Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực khi  ông Phạm Viết Tôn trở về.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh