THông báo

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh Thông báo tìm kiếm chị Trần Thị Thuận, sinh năm 1979; nơi cư trí cuối cùng: Thôn Văn Quán 1, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 26/12/2022 | 11:00 AM  | View count: 21

Tòa án nhân dân huyện Mê Linh Thông báo tìm kiếm chị Trần Thị Thuận, sinh năm 1979; nơi cư trí cuối cùng: Thôn Văn Quán 1, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

1.  Thông báo tìm kiếm chị Trần Thị Thuận, sinh năm 1979; nơi cư trí cuối cùng: Thôn Văn Quán 1, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. chị Trần Thị Thuận  bỏ nhà đi không liên lạc gì với gia đình từ năm 1995 đến nay không có tin tức gì

2.  Khi biết được thông báo này, đề nghị  chị Trần Thị Thuận  liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo địa chỉ  Khu Hành chính huyện  Mê Linh , thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh , Hà Nội để giải quyết việc bà Trần Thị Cúc yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Trần Thị Thuận thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Đỗ Thị Thanh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh