THông báo

Tòa án nhân dân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thông báo cho :Bà Lê Hoài Thanh, sinh năm 1975. HKTT và nơi cư trú cuối cùng được xác định: Thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
Ngày đăng 26/08/2022 | 4:22 PM  | View count: 44

Tòa án nhân dân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thông báo cho :Bà Lê Hoài Thanh, sinh năm 1975. HKTT và nơi cư trú cuối cùng được xác định: Thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

Tòa án nhân dân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thông báo cho :Bà Lê Hoài Thanh, sinh năm 1975. HKTT và nơi cư trú cuối cùng được xác định: Thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện Thường Tín đã thụ lý vụ án Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam với bà Bùi Thị Vân và ông Đặng Văn Luận . Nay bà Lê Hoài Thanh đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội để giải quyết việc Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản nêu trên. Nếu bà Lê Hoài Thanh không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh