THông báo

Tòa án nhân dân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thông báo cho: Ông Bùi Hữu Uy, sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1987. HKTT và nơi cư trú cuối cùng được xác định: Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyÖn Th­êng TÝn, TP Hµ Nội.
Ngày đăng 02/08/2022 | 10:15 AM  | View count: 30

Tòa án nhân dân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thông báo cho: Ông Bùi Hữu Uy, sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1987. HKTT và nơi cư trú cuối cùng được xác định: Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyÖn Th­êng TÝn, TP Hµ Nội.

Tòa án nhân dân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thông báo cho:

Ông Bùi Hữu Uy, sinh năm 1981 và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1987. HKTT và nơi cư trú cuối cùng được xác định : Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Tòa án nhân dân huyện Thường Tín đã thụ lý vụ án Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam với ông Bùi Hữu Uy và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang . Nay ông Bùi Hữu Uy và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội để giải quyết việc Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản nêu trên. Nếu ông Bùi Hữu Uy và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh