THông báo

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh thông báo tìm kiếm đối với: Anh Dương Xuân Yên, sinh năm 1975; Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phần Hà Nội.
Ngày đăng 19/05/2022 | 3:29 PM  | View count: 18

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh thông báo tìm kiếm đối với: Anh Dương Xuân Yên, sinh năm 1975; Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phần Hà Nội.

1. Thông báo tìm kiếm đối với:

Anh Dương Xuân Yên, sinh năm 1975;

Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phần Hà Nội.

Anh Dương Xuân Yên vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 31 tháng 3 năm 2012.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Yên liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Đông Anh  để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Yên thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Ủy ban nhân dân xã Thuỵ Lâm và người yêu cầu là bà Dương Thị Quảng.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Dương Xuân Yên thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh