THông báo

Tòa án nhân dân quận Hà Đông thông báo tìm kiếm: Bà Phạm Thị Hòa; s/n 1955; Địa chỉ cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 3, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).
Ngày đăng 19/05/2022 | 4:27 PM  | View count: 27

Tòa án nhân dân quận Hà Đông thông báo tìm kiếm: Bà Phạm Thị Hòa; s/n 1955; Địa chỉ cư trú cuối cùng: Tổ dân phố 3, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

1. Thông báo tìm kiếm: Bà Phạm Thị Hòa; sinh năm 1955;

Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi mất tích: Khu tập thể Trại Nhân giống lợn ngoại Phú Lãm, xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình cũ (nay là Tổ dân phố 3, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Bà Phạm Thị Hòa vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6 năm 1990.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phạm Thị Hòa liên hệ với Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, hoặc ai biết được tin tức của bà Phạm Thị Hòa thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; người yêu cầu là ông Vũ Bá Quyền.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát, thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Hòa thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh