THông báo

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Anh Đỗ Hồng Cường, sinh năm 1984 Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.
Ngày đăng 13/05/2022 | 8:58 AM  | View count: 16

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Anh Đỗ Hồng Cường, sinh năm 1984 Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

1. Thông báo tìm kiếm: Anh Đỗ Hồng Cường, sinh năm 1984

          Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

          Anh Đỗ Hồng Cường vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 23 tháng 12 năm 2018.

          2. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Đỗ Hồng Cường liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Vì - TP. Hà Nội theo địa chỉ: Số 5 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì - TP. Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Đỗ Hồng Cường thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Vì - TP. Hà Nội (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh – huyện Ba Vì – TP. Hà Nội, người yêu cầu.

          3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Đỗ Hồng Cường thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh