THông báo

Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai thông báo tìm kiếm: Ông Nguyễn Văn Thắng (tên khác Nguyễn Xuân Thắng) sinh năm 1963. Sinh quán và địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Xóm 2, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 01/04/2022 | 3:59 PM  | View count: 22

Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai thông báo tìm kiếm: Ông Nguyễn Văn Thắng (tên khác Nguyễn Xuân Thắng) sinh năm 1963. Sinh quán và địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Xóm 2, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

1. Thông báo tìm kiếm: Ông Nguyễn Văn Thắng (tên khác Nguyễn Xuân Thắng) sinh năm 1963.

Sinh quán và địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Xóm 2, thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.  

Ông Văn Thắng (tức Nguyễn Xuân Thắng) vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 12 tháng 02 năm 1994.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Thắng liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, theo địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Thắng (Nguyễn Xuân Thắng) thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, Ủy ban nhân dân xã Sài Sơn hoặc bà Nguyễn Thị Linh.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Thắng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh