THông báo

Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo cho bà Lã Thị Thanh Tịnh - Sinh ngày: 07/7/1974; nơi cư trú cuối cùng: Số 108, phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ngày đăng 18/04/2022 | 10:00 AM  | View count: 24

Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo cho bà Lã Thị Thanh Tịnh - Sinh ngày: 07/7/1974; nơi cư trú cuối cùng: Số 108, phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo cho bà Lã Thị Thanh Tịnh - Sinh ngày: 07/7/1974; nơi cư trú cuối cùng: Số 108, phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bỏ nhà đi biệt tích, không sinh sống tại địa phương từ năm 2018 cho đến nay không có tin tức gì. Nếu bà Lã Thị Thanh Tịnh biết được tin tức này hoặc ai biết được tin tức về bà Lã Thị Thanh Tịnh, đề nghị liên hệ với Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm: Số 51, phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội để giải quyết việc: Ông Lê Phổ Thông - Sinh năm: 1973; Địa chỉ: Số 8 phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội yêu cầu tuyên bố bà Lã Thị Thanh Tịnh mất tích. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo nếu bà Lã Thị Thanh Tịnh không có mặt, Toà án sẽ giải quyết việc kiện theo quy định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh