THông báo

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Chị Phùng Thị Phương, sinh năm: 1979; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 12/04/2022 | 9:44 AM  | View count: 40

Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thông báo tìm kiếm: Chị Phùng Thị Phương, sinh năm: 1979; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

1.Thông báo tìm kiếm: Chị Phùng Thị Phương, sinh năm: 1979;

          Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

          Chị Phùng Thị Phương vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 19 tháng 04 năm 2010.

          2. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Phùng Thị Phương liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 5 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Phùng Thị Phương thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Ba Vì thành phố Hà Nội (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, anh Phùng Văn Tiến, sinh năm: 1975; địa chỉ: Thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

          3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Phùng Thị Phương thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh