THông báo

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức hông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Hải, sinh năm 1966 và bà Phạm Thị Vình, sinh năm 1975 có cùng địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Đội 14, thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 31/03/2022 | 9:39 AM  | View count: 24

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức hông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Hải, sinh năm 1966 và bà Phạm Thị Vình, sinh năm 1975 có cùng địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Đội 14, thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

1. Thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Hải, sinh năm 1966 và bà Phạm Thị Vình, sinh năm 1975 theo yêu cầu của bà Lê Thị Ngồn, sinh năm 1935. Địa chỉ: Đội 14, thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Là mẹ đẻ của bà Hải, bà Vình có cùng địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Đội 14, thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

Bà Phạm Thị Hải vắng mặt đi đâu không rõ địa chỉ, nơi cư trú cuối cùng biệt tích từ năm 1989.

Bà Phạm Thị Vình vắng mặt đi đâu không rõ địa chỉ, nơi cư trú cuối cùng biệt tích từ năm 1993.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phạm Thị Hải, bà Phạm Thị Vình liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Phố Đại Đồng, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Phạm Thị Hải, bà Phạm Thị Vình thì thông báo cho:

- Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội;

Địa chỉ: Phố Đại Đồng, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội

- Ủy ban nhân dân xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội;

- Bà Lê Thị Ngồn theo địa chỉ: Đội 14, thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

          3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Hải, bà Phạm Thị Vình thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh