THông báo

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức hông báo tìm kiếm anh Đào Quang Nhật, sinh năm 1986. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 16/03/2022 | 8:26 AM  | View count: 33

Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức hông báo tìm kiếm anh Đào Quang Nhật, sinh năm 1986. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

1. Thông báo tìm kiếm anh Đào Quang Nhật, sinh năm 1986.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

Anh Đào Quang Nhật vắng mặt tại nơi cư trú cuối cùng từ năm 2013.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Đào Quang Nhật liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Phố Đại Đồng, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về anh Đào Quang Nhật thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội; ông Đào Đình Chỉ địa chỉ như trên.

          3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Đào Quang Nhật thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh