THông báo

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì hông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1941 HKTT: Đội 10, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Đội 10, xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
Ngày đăng 14/03/2022 | 8:19 AM  | View count: 20

Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì hông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1941 HKTT: Đội 10, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Đội 10, xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

1. Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1941

HKTT: Đội 10, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Đội 10, xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Long liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (trụ sở: Số 1, đường Nguyễn Bặc, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Long thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1969; Trú tại: Đội 10, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Long thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh