THông báo

Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo tìm kiếm: Cụ Đoàn Thị Thuận, sinh ngày 05/9/1928; Nơi ĐKNKTT và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 91, tổ 9 (nay là tổ 1F), phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/01/2022 | 10:16 AM  | View count: 56

Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo tìm kiếm: Cụ Đoàn Thị Thuận, sinh ngày 05/9/1928; Nơi ĐKNKTT và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 91, tổ 9 (nay là tổ 1F), phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

1. Thông báo tìm kiếm: Cụ Đoàn Thị Thuận, sinh ngày 05/9/1928; Nơi ĐKNKTT và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 91, tổ 9 (nay là tổ 1F), phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cụ Đoàn Thị Thuận vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5 năm 1983.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị cụ Đoàn Thị Thuận liên hệ với Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo địa chỉ: Số 434A, Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để giải quyết việc bà Phạm Thị Châm yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về cụ Đoàn Thị Thuận thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng theo địa chỉ trên; Ủy ban nhân dân phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thông báo nêu trên nếu không có tin tức gì của cụ Đoàn Thị Thuận thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh