THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tthông báo tìm kiếm anh Trần Hồng Quân, sinh năm 1988; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 14/12/2021 | 2:40 PM  | View count: 50

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tthông báo tìm kiếm anh Trần Hồng Quân, sinh năm 1988; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thông báo tìm kiếm anh Trần Hồng Quân , sinh năm 19 88 ; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích:  thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội . Anh Trần Hồng Quân  vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 2015 .

Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Trần Hồng Quân hoặc ai biết anh Quân ở đâu thì liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, địa chỉ: số 25, đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội hoặc Ủy ban nhân dân xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội hoặc bà Nguyễn Thị Huấn theo địa chỉ: thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để giải quyết Y êu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh