THông báo

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1989; ĐKHKTT: Thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/06/2021 | 8:53 AM  | View count: 14

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông báo cho ông Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1989; ĐKHKTT: Thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án Tranh chấp hợp đồng tín dụng số 47/2021/TLST-DS ngày 14 tháng 4 năm 2021 giữa nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và bị đơn là ông Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1989; ĐKHKTT: Thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, huyện  Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông báo cho ông  Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1989; ĐKHKTT: Thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, huyện  Gia Lâm, Thành phố Hà Nội: Hiện nay ông Nguyễn Việt Hùng ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện ia Lâm,, thành phố Hà Nội để giải quyết vụ “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Hùng không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh