THông báo

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm hông báo tìm: ông Phạm Thành Vinh; sinh ngày 19/4/1952; Nơi cư trú cuối cùng: Số 57 phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 11/11/2021 | 2:23 PM  | View count: 51

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm hông báo tìm: ông Phạm Thành Vinh; sinh ngày 19/4/1952; Nơi cư trú cuối cùng: Số 57 phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông báo nhắn tìm: ông Phạm Thành Vinh; sinh ngày 19/4/1952; Nơi cư trú cuối cùng: Số 57 phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phạm Thành Vinh ở đâu về ngay Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm - 51 phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội để giải quyết việc anh Phạm Nhật Anh yêu cầu tuyên bố ông mất tích.

Hết bốn tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Thành Vinh không có mặt tại Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thì Tòa án sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố ông Vinh mất tích theo quy định của pháp luật.

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh